Frågor & svar
Nyheter

Digitala plattformar förändrar vårt sätt att jobba

Frihet, flexibilitet och ökad arbetsglädje är de vanligaste drivkrafterna för de som väljer att arbeta via plattformar. Användarna själva menar att plattformsarbetet ger bättre kunskapsutnyttjande och mer tid till familjen.

Publicerad:

Resultaten kommer från det danska företaget Worksome som genomfört en undersökning bland de som använder sig av Worksome´s plattform för att hitta projektuppdrag hos olika kunder.

Undersökningen visar att majoriteten har mer än 20 års arbetslivserfarenhet och är över 40 år. Vanligast är hög utbildning, minst på masternivå. Plattformsarbete är med andra ord i allra högsta grad en angelägenhet för akademiker. Den slutsatsen drar också Samfunnsøkonomisk Analyse i Norge, som på uppdrag av de fackliga akademikerorganisationerna i Norden, däribland svenska Saco, har undersökt den kunskapsintensiva plattformsekonomin i Norden.

Facket har nyckelroll

Forskarna bakom rapporten konstaterar att regelverken på arbetsmarknaden favoriserar traditionella tjänster, vilket bland annat försvårar rörligheten på arbetsmarknaden och skapar otrygghet för dem som väljer att arbeta på andra sätt än genom den traditionella tillsvidareanställningen. Budskapet är att regelverken måste bli mer neutrala i förhållande till hur individen väljer att arbeta och att de fackliga organisationerna har en nyckelroll i att hitta nya lösningar.

Naturvetarna är med

Att arbetsmarknadspolitiken ska spegla den moderna arbetsmarknadens funktionssätt och omfatta alla oavsett arbetsform är också något som Naturvetarnas kongress förra hösten uppdrog åt förbundet att arbeta för. Ett tecken på att Naturvetarna är med i tiden.

Samfunnsøkonomisk Analyse menar att plattformarna ger våra medlemmar möjlighet att få en större mångfald av arbete och arbetssätt att jobba utifrån. Och att vi genom kunskapsuppbyggnad och diskussion nu, innan fenomenet vuxit sig stort, får möjlighet att agera och anpassa oss innan de nya arbetssätten är ett faktum.

Uppmaningen till oss som förbund är att använd tiden till att experimentera!

Läs debattartikel från de Nordiska akademikerorganisationerna.

Läs hela rapporten här

Kommentarer

Kommentera