Frågor & svar
Nyheter

Duellen: Är det en bra idé att klimatkompensera?

Robusta certifieringar är en garanti för att klimatkompensation fungerar som det är tänkt, enligt ett bolag som hjälper företag att minska sin klimatpåverkan. En lundaforskare kommer till en helt annan slutsats och menar att klimatkompensation är ett sätt att köpa sig fri.

Publicerad:

JA

Christian Patay, vd Tricorona Climate partner AB som även står bakom Klimatkompensera.se

1. Ditt viktigaste skäl till att det är en bra idé att klimatkompensera.

Ingen kan idag komma ner till koldioxidutsläpp på en nivå ens i närheten av att nå Parisavtalets mål. Klimatkompensation möjliggör att fullt ut ta ansvar för all sin klimatpåverkan. Det är idag ett av de bästa verktygen vi har för att ställa om till en fossilfri värld. Det finns inga genvägar – reduktion av klimatpåverkan och klimatkompensation är den enda fungerande vägen idag för att vi ska hålla oss under 1,5 graders global uppvärmning.

2. Kan man lita på att de klimatkompenserade åtgärderna har effekt?

Ja. Vi rekommenderar alltid att man klimatkompenserar i projekt med robusta certifieringar, som till exempel CDM och Gold Standard. På så vis så kan man känna sig trygg på att man får den klimatnytta som utlovats. Dessutom väldigt viktigt att du som köpare har full transparens hela värdekedjan.

3. Finns det risk för att man köper sig fri?

Nej. Ett seriöst klimatarbete bygger på att man först reducerar de egna växthusgasutsläppen och sedan kompenserar för de utsläpp man inte lyckats minska. Det är alltså två parallella spår. Studier visar att företag som klimatkompenserar sänker sina utsläpp snabbare än de som inte klimatkompenserar (källa: The Bottom Line Report). Privatpersoner som klimatkompenserar är dubbelt så aktiva i att reducera sin klimatpåverkan (källa: Novus).

4. Vilken typ av klimatkompensation är den mest effektiva?

Se delvis svaret i fråga 2. I Sverige har vi väldigt fin el men globalt sett är över 80 procent av energin fossilbaserad. Det behöver vi ändra på snabbt för att vi ska ha en chans att nå våra klimatmål. Därför brukar vi förespråka att klimatfinansiera förnybara energiprojekt i utvecklingsländer som till exempel solenergi. Det finns även bra skogsrelaterade projekt.

 

NEJ

Wim Carton, biträdande universitetslektor, Lund University Center for Sustainability Studies

1. Ditt viktigaste skäl till att det inte är en bra idé att klimatkompensera?

Risken finns att man klimatkompenserar i stället för att minska sina egna utsläpp. Det är en billig lösning som gör det möjligt för företag att låta bli att göra strukturella förändringar i den egna verksamheten. Klimatkompensation skapar en falsk trygghet i att det finns relativt enkla lösningar för att ta hand om våra utsläpp – men så enkelt är det tyvärr inte.

2. Kan man lita på att de klimatkompenserade åtgärderna har effekt?

Nej, även om olika företag och certifieringsorgan jobbar hårt för att minska riskerna. Pengarna kan till exempel gå till projekt som skulle ha genomförts ändå. Andra projekt investerar i förnyelsebar energi, vilket är en hypotetisk minskning som inte bidrar till de minskningar som behövs. Torka, skogsbränder eller en politisk förändring, som i Brasilien, kan göra att mindre koldioxid än beräknad fångas in, eller att den släpps ut igen. Åtgärder för att plantera skog i ett område kan leda till ökad skövling någon annan stans för att man flyttar jordbruksaktiviteter.

3. Finns det risk för att man köper sig fri?

Det är hela poängen med klimatkompensation, som bygger på idén att man i stor utsträckning kan fortsätta som vanligt, utan att ta de steg som krävs för att förändra det ekonomiska systemet – och vårt beteende kopplat till det – i grunden.

4. Vilken typ av klimatkompensation är den mest effektiva?

Helt säkra system finns tyvärr inte. Möjligen kan man tänka sig ett system som kompenserar inom den egna verksamheten, så att åtgärderna har en mer tydlig koppling till utsläppsminskningar. Ett sådant system skulle vara betydligt dyrare, vilket nog går emot logiken som kompensationsmarknaden är baserad på. Om man vill vara säker på att minska sina utsläpp, så behöver man tänka längre än klimatkompensation.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Molekylärbiolog 2019-12-20

Jag skulle hellre se klimatsanktioner för industrier som skjuter problemen framför sig genom att bara betala kompensationer. Jag kan se hur kompensationerna är lättare att korrumpera än en sanktion.

Albert 2019-12-20

Det är lite avlatsbrev över detta med klimatkompensation..
Kommentera