Frågor & svar
Nyheter

Molekylärbiolog 2019-12-20

Jag skulle hellre se klimatsanktioner för industrier som skjuter problemen framför sig genom att bara betala kompensationer. Jag kan se hur kompensationerna är lättare att korrumpera än en sanktion.