Frågor & svar
Nyheter

Bo 2019-11-22

Normaltid året om. Som det heter när det gäller klimatet. "Alla forskare är överens"! Tuve Skånberg är väl ingen forskare inom området? Däremot är ju Arne Lowden det. och dessutom inom rätt forskningsområde för att uttala sig.