Frågor & svar
Nyheter

Catarina 2019-11-15

grundproblemet är ju att det är så få timmar med dagsljus på vintern, vilket vi inte kan göra något åt. Hur dessa värdefulla timmar ska nyttjas på bästa sätt varierar ju med aktivitet och individuella dygnsrytmer. Tidsomställningen är ju övergående. De flesta är väl på banan omkring kl 8:00 och barnen får väl förhoppningsvis vara ute under dagen i dagsljus.