Frågor & svar
Nyheter

Duellen: Borde fler plastprodukter förbjudas?

Sugrör och bomullspinnar i plast är exempel på produkter som kommer att förbjudas i EU 2021. Nu vill Miljöpartiet gå ett steg till och förbjuda fler plastprodukter. Moderaterna ser andra lösningar för att minska föroreningarna av plast i haven.

Publicerad:

JA

Maria Gardfjell, riksdagsman och miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet

1. Ditt viktigaste skäl till att fler plastprodukter borde förbjudas?

Engångsprodukter av plast kan ersättas med flergångsmaterial, vilket kan minska nedskräpningen och användning av ej förnybara naturresurser. En överenskommelse i EU innebär att plastbestick, plasttallrikar, plastsugrör, bomullspinnar i plast, matbehållare i polystyren, oxo-nedbrytbar plast ska förbjudas 2021.

2. Vilka fler plastprodukter skulle kunna förbjudas?

I Januariavtalet har de fyra ledande partierna kommit överens om att se över hur Sverige kan ligga i framkant. Utöver dessa produkter ska vi även titta närmare på plastmuggar och konstgräs för att ta några exempel. Spridning av mikroplaster är ett särskilt stort problem med tanke på hälsoaspekterna. Utfasning kan ske även med andra styrmedel.

3. Finns alternativa material till plast i dag?

Ja, men i många fall kommer produktutveckling och innovation behövas.

4. Ser du andra möjligheter att förhindra att plast sprids i haven?

Hushållsnära insamling är en mycket viktig åtgärd för att öka källsortering och insamling. Vi välkomnar att FN-mötet inom Baselkonventionen har beslutat att den globala handeln med plastavfall ska regleras hårdare. Genom detta kan man minska stora deponier av plastavfall i utvecklingsländerna.

NEJ

Louise Meijer, riksdagsman och miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna

1. Ditt viktigaste skäl till att inte fler plastprodukter ska förbjudas?

Moderaterna vill att användningen av plast ska minska, och att biobaserade produkter ska ersätta fossilbaserade. Plast är samtidigt ett mycket användbart material i många sammanhang. Innan mer plast förbjuds bör vi säkerställa att förbuden gör verklig nytta för klimatet och miljön, och att det finns alternativa produkter.

2. Vilka fler plastprodukter skulle kunna förbjudas?

Vi står bakom EU-direktivet om att förbjuda vissa engångsartiklar i plast. Men innan nya förbud införs vill vi att effekten av befintliga förbud för miljön och klimatet analyseras noggrant.

3. Finns alternativa material till plast i dag?

Det finns alternativ i form av biobaserad plast och möjligheten att byta ut plastprodukter mot motsvarigheter ibland annat trä. Men i dag står bioplast bara för runt en procent av världsmarknaden. Men mycket återstår för att utveckla billigare alternativ.

4. Ser du andra möjligheter att förhindra att plast sprids i haven?

Moderaterna vill öka insatserna för att minska plasten i havet både i vårt närområde och globalt. I Östersjön vill vi öka det regionala samarbetet och förbättra tekniken i reningsverken för att minska förekomsten av mikroplaster och andra farliga ämnen. Globalt vill vi öka klimatbiståndet för att minska nedskräpningen i de länder och vatten där problemen med plast är som störst.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera