Just nu förekommer störningar på webbplatsen och e-tjänsterna på grund av cyberangrepp. Vi arbetar på att lösa det. Snart löst eller kanske inte!

Frågor & svar
Nyheter

Johan 2019-05-16

När man hävdar att vindkraft är billigare än ny kärnkraft så utgår jag ifrån att detta är baserat på kostnader inkluderat skatter och bidrag, samt utan att räkna med den överdimensionering som krävs av vindkraften för att täcka dess begränsade tillgänglighet under de perioder med högst elbehov. Tillgänglighet hos vindkraften under dessa perioder har tidigare uppskattats till mellan 6 och 12% av installerad effekt och man skulle alltså behöva bygga någonstans mellan 8 och 17 ggr fler vindkraftverk. Jag är väldigt tveksam till om priset för vindkraft är 8-17 ggr lägre än för kärnkraft när tidigare uppskattningar visat likartade kostnader när man inkluderar skatter och bidrag, där skatterna främst drabbar kärnkraften och bidragen främst gynnar vindkraften. Jag är också väldigt tveksam till att det finns en tolerans hos befolkningen för "flexibel elanvändning" som bättre uttrycks som att man får betala ett kanske 10-20 ggr högre elpris eller helt enkelt frysa tills det börjar blåsa igen om man inte har råd att betala.