Frågor & svar
Nyheter

Rasmus 2019-08-04

Lennart Söder talar om att kärnkraft har utmaningar gällande olyckor när det i själva verket är så att kärnkraften är säkrast bland de stora energiformerna. Kärnkraft har skördat färre liv än både vind och vattenkraft har även om man sätter dödligheten i relation till storleken.