Frågor & svar
Nyheter

Robert 2020-09-21

Man har missat att en betongkonstruktion suger åt sig och lagrar CO2, sk karbonatisering, vilket är positivt för klimatpåverkan. Angående armering: stålverket i Luleå använder järnmalm. Använder man järnskrot istället sänks CO2-utsläppen betydligt.