Frågor & svar
Nyheter

ej riktigt ledig 2019-06-13

Jobbar på myndighet med instruktionen: Sätt ett automatiskt svarsmeddelande på din e-post och se till så att någon annan har behörighet att titta till din inkorg om du inte gör det. Det räcker inte att man har ett automatiskt svarsmeddelande och vidarebefordrar mailet, det ska också stå i det automatiska svarsmeddelandet vem det är som hanterar mailet i stället. Detta för att underlätta för den personen att veta vem hen kan vända sig till t ex per telefon. Lättare att kolla mailen än att göra allt detta.