Frågor & svar
Nyheter

Kan jag starta företag vid sidan av?

Jag har planer på att säga upp mig och starta eget. Kan jag redan nu kontakta kunder och bygga upp mitt företag? En del av kunderna jobbar jag med i dag. Jag vill inte riskera att bli avskedad på grund av illojalitet.

Publicerad:

Svar: Om vi vänder på resonemanget och ställer oss frågan vad man får göra för att starta en konkurrerande verksamhet under sin anställningstid så är svaret: väldigt lite.

Det beror på att du och arbetsgivaren omfattas av en ömsesidig lojalitetsplikt. För dig som arbetstagare innebär det bland annat att du inte får konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Det gäller även under uppsägningstiden. Både att bedriva och aktivt förbereda konkurrerande verksamhet kan betraktas som illojalt, några exempel på det är att förbereda lokal, rekrytera personal, göra inköp och marknadsföra verksamheten. Man kan inte heller vidta dessa åtgärder via en bulvan.

Något annat som är bra att känna till är att du inte får ta med material från din tidigare arbetsgivare när du slutar. Det gäller även material du själv har varit med och tagit fram som kundregister, prislistor och mallar. Att försöka rekrytera potentiella kunder under anställningstiden, i synnerhet arbetsgivarens befintliga kunder, betraktas som ett allvarligt lojalitetsbrott.

Branschkännedom, erfarenhet och liknande tar du alltid med dig, det är inga konstigheter, däremot ska du vara försiktig med att sprida specifik information du har fått i tjänsten, det kan röra sig om företagshemligheter. Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning om du är osäker på vad som gäller.

Om man bryter mot lojalitetsplikten kan man i värsta fall bli uppsagd, avskedad eller skadeståndsskyldig.

Kommentarer

Kommentera