Frågor & svar
Nyheter

Konsten att leda sig själv, och andra

Snabbfotade organisationer behöver personal som kan fatta egna beslut utan att fråga chefen. I vår digitala tid är förmågan att leda sig själv en nyckel till att klara osäkerhet om vad som väntar runt hörnet.

Publicerad:

Du har hört det förut. Samhället förändras och vi måste anpassa oss. Det nya är att förändringarna går blixtrande snabbt, bokstavligen i ljusets hastighet när data skickas mellan människor över hela världen.

Det skapar en osäkerhet som kan vara svår att hantera. Ingen vet vad som händer i framtiden. Vem såg att Spotify, Uber och Facebook skulle komma? Och att de skulle förändra våra beteenden.

Den nivån av osäkerhet har aldrig funnits tidigare.

Superdator i fickan

För att få en känsla av hur snabbt det går förutspås mobiltelefonen om sju år vara mer än sextio gånger mer kraftfull än i dag.

– Det ger möjligheter till nya innovationer och tekniksprång som påverkar oss både på jobbet och i privatlivet. Redan i dag har vi vår superdator i fickan, som får oss att arbeta på nya sätt. För många börjar arbetsdagen redan vid frukostbordet eller på väg till jobbet, säger Malcolm Larri, ledarskapskonsulten som försörjer sig som talare och att hålla workshops.

Han är bördig från Australien och hittade kärleken i Sverige. I själva verket var det så att han träffade sin blivande hustru i Sydney när hon var på besök där. Vardagsvenskan går bra, men när nivån höjs på samtalet är det engelska som gäller.

Så när han på Leadership Friday talar för chefer i Naturvetarna väljer han att prata engelska under rubriken "The art of Self-Leadership".

När han talar i bilder blir det tydligt.

– Tidigare åt de stora fiskarna i näringslivet upp de små. I dag gäller att de snabba fiskarna äter upp de långsamma.

Snabba beslut

Malcom Larri menar att både individen och företagen måste vara snabbfotade. Kunden förväntar sig snabb leverans och snabba svar på frågor i vår digitala värld.

– Det behovet får oss att arbeta på ett annat sätt. Varje medarbetare måste själv fatta snabba beslut utan att det dras i långbänk. I osäkra organisationer med flera beslutsnivåer går processerna långsamt, med risk för att affärsmöjligheter går förlorade eller att frågan blir överspelad.

Som en konsekvens av det plattas organisationerna ut och mellancheferna blir färre.

– Chefen är fortfarande viktig men hen måste förstå och utveckla medarbetarnas eget ledarskap. Chefsrollen går från att vara rektor till att coacha och skapa möjligheter för medarbetarna att växa och utföra deras eget ledarskap.

Men det handlar inte bara om att leda sig själv. Han påminner om att de flesta hamnar i olika ledarroller, som projektledare där man ska leda andra mot ett gemensamt mål.

Egen motivation

Det är inte heller chefens roll att motivera sina medarbetare.

– Motivation måste komma från oss själva, där vi gör våra personliga prioriteringar som ger oss mening och syfte med våra gärningar.

Chefens utmaning är att få ut så mycket som möjligt av varje medarbetare genom att utveckla deras självledarskap.

– Här i Norden byter medarbetare jobb ofta, vilket gör att de snabbt måste lära sig arbetet och leverera.

Malcolm Larris poäng är att vi måste förbereda oss för en förändring som vi inte känner till.

Hur gör man det?

– Du måste leda dig själv utan att förlora dig själv. I det ligger att förstå sina egna drivkrafter och vad som motiverar dig. Fundera på vad som verkligen är viktigt i ditt liv.

Se upp i backen

Det handlar lika mycket om att tillägna sig nya kompetenser. Vad händer till exempel med oss själva när en robot besvarar våra mejl. I dag består 26 procent av vår arbetstid av att besvara mejl, enligt Microsoft.

– Vi måste förstå vilka värden vi tillför en arbetsgivare. Sociala förmåga och att knyta an till andra människor blir allt viktigare när mänskliga värden är under attack från tekniken.

Även om snabbhet premieras av kunder och partners måste man se upp i backen.

– När vi hamnar i osäkra lägen och saker går fel blir vi rädda. Då är vi fortfarande grottmänniskor och har svårt för att leda oss själva.

Hans enkla tips, som kan vara nog så besvärligt, är att vänta med att fatta beslut för att kunna göra rationella beslut.

– Vem har inte skickat iväg ett mejl i vredesmod och ångrat sig efteråt? Det är bättre att sova på saken för att kunna se nyktert på situationen och agera på rätt sätt.

Malcolm Larri kommer tillbaka till den nya chefsrollen.

– Chefen ger visionen och sätter upp målet. Låt teamet göra jobbet och ge utrymme. Då kan medarbetarna blomma med hela sin kreativitet och skicklighet.

Han erkänner att ledarrollen har blivit mer komplex, där en balans råder mellan att bestämma, coacha och att själv vara medarbetare.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera