Frågor & svar
Nyheter
Foto: Kennet Ruona

Lina räddar bin och humlor

Det var under våren 2018 som Lina Herbertsson bestämde sig för att söka pengar till en tjänst som postdok. I november kom det positiva beskedet från Formas som beviljade forskningsmedel för fyra år.

Publicerad:

En tredjedel av tiden kommer att spenderas på ett universitet i Dublin, och övrig tid på Lunds universitet.

– Jätteroligt förstås, men mest blev jag överraskad. Som disputerad i miljövetenskap är detta ett naturligt karriärsteg för mig som vill fortsätta att forska.

Mångfald av blommor

Alternativet till en forskarkarriär är att lära barn att forska och inspirera dem. Hon har en passion för blommor och bin, och samspelet däremellan.

– Jag har lätt att bli engagerad för saker som behöver räddas. Pollinerarna är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att äta hallon, äpplen, tomater och andra frukter, bär och grönsaker. Det handlar om vår matförsörjning.

Vid sidan av en rik biologisk mångfald där växterna avlöser varandra i sin blomning, påverkas pollinerarna av kemiska bekämpningsmedel. Att de så kallade neonikotinoiderna skadar bin och humlor är känt.

Efter ett rätt omfattande förbud mot vissa neonikotinoider inom EU, ska Lina Herbertsson nu undersöka hur pollinerarna påverkas av andra bekämpningsmedel, som till viss del ersatt de förbjudna ämnena.

– Jag kommer att testa tre olika typer av bekämpningsmedel. Ett av dem innehåller en mindre studerad och fortfarande tillåten neonikotinoid, ett annat är tillåtet i ekologisk odling och det tredje är glyfosat (Roundup) som används för ogräsbekämpning i jordbruket och på banvallar och liknande.

Styrs av doft och färg

Fokus ligger på att titta på pollinerarnas beteende, bland annat med avseende på doft och färg, som styrs av svampkroppar i hjärnan. Det har bäring på binas och humlornas strategi för att söka föda.

– Det här kommer inte ge svar på alla frågor, utan är en pusselbit i forskningen om pollinerare. För mig är det viktigt att beslut om förbud av olika bekämpningsmedel fattas på vetenskaplig grund.

Hon kommer att samarbeta med andra forskare som jobbar i angränsande områden. En sådan är Marie Dacke som för några år sedan vann Forskar Grand Prix för sin presentation av dyngbaggarnas system för navigering med hjälp av stjärnorna. 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera