Frågor & svar
Nyheter

Magnus vill göra Ålands lantbruk mer lönsamma

Magnus Stark kände en längtan efter doft av jord som reder sig på våren. När jobbet som vd för Ålands hushållningssällskap blev ledigt tog han chansen.

Publicerad:

Vad fick dig att söka jobbet?

– Lantbrukare både i Sverige och på Åland är duktiga på produktion, men som företagsledare gäller det också att kunna marknad, organisation, ekonomi och strategiska frågor. Jag tror att jag kan hjälpa till med att göra de åländska lantbruken lite lönsammare genom att jobba mer medvetet med just företagsledning. För mig personligen var det också dags att komma närmare doften av jord som reder sig på våren.

Vad gör Ålands hushållningssällskap?

– Sällskapet arbetar med rådgivning till lantbrukare, landsbygdsföretagare och livsmedelsindustri på Åland. Som vd får jag också ansvar för att i nära samarbete med Ålands landskapsregering driva utvecklingsprojekt kopplade till den åländska livsmedelsstrategin.

Var jobbade du innan?

– Jag jobbade på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, som verksamhetsansvarig för jordbruksfrågor under elva år.

Hur ser jordbruket ut på Åland?

– Som Sverige gjorde förr. Det finns. Det är flikigt och småskaligt om man jämför med Sverige idag. Växtföljderna är varierande med spannmålvall och potatis. Åland är dessutom stora på frukt och bär. Äppelproduktionen svarar för mer än hälften av intäkterna i det åländska lantbruket. I stort sett all lök som konsumeras i Finland kommer från Åland.

Har du tagit hjälp av Naturvetarna?

– Jag tog kontakt med Naturvetarnas karriärservice och fick då en kontakt på det finska agronomförbundet som Naturvetarna har ett samarbete med och som hjälpte mig med mitt anställningsavtal. Annars brukar jag delta på Leadership Friday-möten. Det är ett bra nätverk för naturvetare som är chefer.

Text: Josefine Wennerhult