Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: I vilken kontorsmiljö vill du jobba?

Mycket har hänt sedan de öppna kontorslandskapen slog igenom Nu är det aktivitetsbaserade kontor som gäller om man inte har kvar sin cell. Nu undrar vi i vilken kontorsmiljö du trivs och presterar bäst?

Publicerad:

Kommentarer

professor "andreas roiha" 2019-04-08

vilken kontorsmiljö man vill jobba i som vanlig kontors anställd. är så klart en viktig fråga för varje anställd person. själv vill jag sitta i en lugn arbetsmiljö utan att behöva bli avbruten av andra personer i min egen arbetsmiljö. vilket så klart försämrar en anställd arbetshälsa angående sin egen arbetsmiljö. när det finns krav och regler hur en viss typ av arbetsmiljö får se ut. som måste följas av alla arbetsgivar organosationer. om saker som är lagstiftat i svenskt arbetsliv. för att anställda i lugn och ro ska kunna utföra sitt arbete tryggt och säkert. utan att behöva utsätta sin egen hälsa för ytterligare påfrestningar. en viktig fråga att alltid arbeta med. är just den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. så att mäniskor inte ska behöva må dåligt på sin egen arbetsplats. för att den persom som är i behov av det ska kunna arbeta i en konstruktiv arbetsmiljö. för att kunna bibehålla sin egen hälsa. i sitt eget yrke. och på sin egen arbetsplats övriga människor har givetsvis och ett eget ansvar på sin egen arbetsplats för att kunna bibehålla en god arbetsmiljö. för att på bästa möjliga sätt kunna sköta om en arbetsplats. och att människor inte stökar ner i den befintliga arbetsmiljön. när man måste vara mån om människor i sin sociala omgivning för bästa tänka yrkes arbete

Peter 2019-03-06

Eget rum med möjlighet att stänga dörren, så att jag kan sitta i lugn och ro och jobba utan att störas av andras samtal.

Emma 2019-03-04

Tillgång till eget rum som bas, men när jag jobbar i olika projekt vill jag gärna sitta nära de andra som jobbar med samma projekt och ha en gemensam projekttavla, så man lätt kan kliva in och veta vad som behöver prioriteras idag.

Elin 2019-02-28

Jag sitter gärna i grupp med andra, 1-6 personer. Jag vill ha flexibitet så jag själv kan välja andra ytor men ändå ha en specifik plats att jobba på. Större landskap bör ha väggar dom avgränsar och små utrymmen/oseriösa som folk sitter i. Så att alla inte sitter i en stor "box". Innovativa arbetsplatser erbjuder "aktivt kontorslandskap", ge mig mitt gåband, en cykel, balansbräda, massa mjuka mattor så kan jag sitta lite hur som helst. Men inte i eget rum, passar inte mig. Men det ska finnas rum att gå till för att isolera sig.

Åsa 2019-02-28

Eget rum. Har fått in en resursplats på mitt rum vilket direkt märks på min möjlighet till arbetsro. Har på annan plats arbetat i landskap vilket var hopplöst. Då får man se till att man får jobba hemma när man ska skriva beslut och behöver koncentrera sig.

Anders 2019-02-25

Följ gärna länsstyrelsen i Dalarnas ändring till öppnare kontorslandskap. Vad tycker medarbetarna?

Ellen 2019-02-25

Eget rum. Möten över Skype, telefonsamtal, möten och sådant stör ju något otroligt i ett kontorslandskap. Det beror ju förvisso på vad man arbetar med, men skulle inte klara av att inte ha direkt dagsljus från ett fönster.

Per 2019-02-25

Det är märkligt att man tror sig kunna få mer kreativt jobb gjort när man inför en arbetsmiljö som få föredrar. Har själv eget kontorsrum och kan reglera min överhörning med dörren, men det är slående att så många av de personer i kontorslandskap jag har kontakt med måste använda olika typer av lurar med brusreducering, bakgrundsmusik el dyl - och att de ofta har problem att delta i skypemöten (d v s problem att delta i samtalet på Skype för att de stör sina grannar).

Bengt 2019-02-25

Jag har eget kontor, vilket är en förutsättning för att jag ska kunna koncentrera mig på mina arbetsuppgifter och göra ett bra jobb. Jag är tacksam för att jag har det så och ser ett byte till öppet kontor som en klar anledning till att söka annat arbete, trots att jag idag inte gärna byter jobb. De studier jag läst tyder på att de flesta tycker ungefär som jag. De av mina arbetskamrater som fått byta från cellkontor till öppet landskap har inte varit positiva vare sig före eller efter flytt. Om man menar att studier av sitta i kontorslandskap inte påvisar negativa hälsoeffekter så kan man ju ställa frågorna: Mår människor i allmänhet bättre om de trivs dåligt? Presterar människor i allmänhet bättre om de trivs dåligt och inte kan koncentrera sig? Hur stor är viljan att gå senare i pension om man trivs dåligt? Kan man på ett tillförlitligt sätt mäta psykisk hälsa av vad som påverkar den över tid?

Mats 2019-02-25

Eget rum med dörr som går inåt och som går att låsa. Gärna eget kylskåp och egen sittgrupp för samtal med en eller flera kollegor, då jag kan bjuda på kallt vatten från kylskåpet.

Nina 2019-02-25

Eget rum... Men det törs man väl knappt säga om man ser vad artikeln säger om "sådana personer"... Känns lite som beställd forskning av arbetsgivare och nedvärderande av de personer som trivs bra i eget rum. För vad säger slutsatserna om de som trivs i eget rum. Är de inte målinriktade och har dålig självkännedom? Det kan ju vara så att man har god självkännedom när man väljer att sitta i eget rum och att man vill uppnå de uppsatta målen... Sedan är det ju viktigt att utgå ifrån vilka arbetsuppgifter som personer ha och inte generalisera...

Helena 2019-02-25

I mitt yrke skulle det inte fungera med ett flexibelt kontor. På sjukhus är det inte pappersfritt samt att många samtal rör känslig patientinformation. För vissa yrken fungerar kanske flexibla kontor men de är nog endast ett fåtal.

Maria 2019-02-24

Eget rum

Gisela 2019-02-23

I eget rum. Funkar bäst, gärna med en dörr som går inåt, då kan den stå på glänt när jag är tillgänglig för spontan kontakt. Går dörren ut i korridoren kan den ju vara lite vägen, då har jag den mer än nödvändigt stängd och jag kan inte signalera med dörren om jag vill vara ifred eller "välkommen in".

Jan 2019-02-23

Eget rum för att få arbetsro.

Anders 2019-02-23

Eget rum, beroende på uppgifter så kan det ibland vara bra att dela med en eller två till. Tycker att en sak som väldigt lätt missas i debatten när det handlar om kontorslandskap/aktivitetsbaserade kontor, är om det är välplanerat och välbyggt för den typen av kontor, vilket det ju ofta inte är.

Else-Marie 2019-02-23

Tänk så trevligt med öppna landskap. man kan prata, fika och ha allmänt trevligt. Jobba? Ja visst ja, det glömde jag att man också ska göra.

Karin 2019-02-22

Eget rum. Landskap eller delat rum är otänkbart för mig. Kan inte jobba med folk runt i kring mig.

kalle 2019-02-22

eget rum då jag störs mycket av kollegan jag delar med även om han är hänsynsfull.

Albert 2019-02-22

Eget rum, men delar nu ett kontorsrum, rumskompisen är okej men det går inte att komma ifrån att det blir många störnings moment. Är dock glad att man slapp aktivitetsanpassat kontor. Är så pass gammal att man varit med om att pendeln svänger fram och tillbaka, snart upptäcker man igen att kontorslandskap är dåligt.

Karolina 2019-02-22

Det beror på arbetsuppgifterna. Jag är högkänslig och har arbetsuppgifter som kräver koncentration och fokus och därför behöver jag eget rum. Social får man vara på fikat.

Per 2019-02-22

Eget rum

Lennart 2019-02-22

Intressant kommentar ovan om betydelsen av utformning för medarbetare med funktionsvariation. Utgångspunkten är nog oftast en slags typ-medarbetare som egentligen inte existerar. Själv föredrar jag eget rum men ändring är på väg vad det verkar.

Maria 2019-02-22

Jag trivs absolut bäst i eget rum. För mig är det viktigt för att inte bli störd av andra och att inte själv störa. Vet att jag pratar lite högt i tfn m.m. Valt bort arbetsplatser som inte längre har kvar möjlighet till eget rum.

Naturvetarmannen 2019-02-22

Eget rum, som jag kan stänga dörren om mig. Det är effektivast. Jag går ofta runt i huset för att prata med mina kollegor, närhelst jag behöver det. Stämningen på en arbetsplats blir ofta sämre när man inte har eget rum, enligt min erfarenhet. Jag har ingenting emot förändring, bara den är till det bättre. Och öppna kontorslandskap är inte bättre än egna rum, i alla fall inte på en expertarbetsplats som min, där fokus och koncentration är viktigt.

Lotta 2019-02-22

Eget kontor där jag kan ha öppet eller stängt efter eget behov. Jag är introvert, gillar inte att påtvingas det sociala, vill ha mitt eget lilla krypin.

Anna 2019-02-22

Jag delar gärna rum med 1-2 personer men vantrivs i alla former av landskap.

Catarina 2019-02-22

Är glad att jag har ett eget rum på jobbet. Vi har glasväggar och det är trevligt att kunna se varandra men skönt att kunna stänga en dörr när man behöver jobba ostört.

Emma 2019-02-22

Eget rum där jag kan välja att ha dörren på glänt eller stängd beroende på humör och tillgänglighet. Har jobbat i ett kontorslandskap, och aldrig igen. Satt då med hörlurar för att stänga ute ljudet från mina kollegor och var konstant irriterad på andra.

Caroline 2019-02-22

Eget rum. På vårt kontor har vi glasvägg mot korridoren så vi ser varandra och standard är öppen dörr, men man kan ändå stänga om sig om man behöver jobba ostört en stund.

Ann 2019-02-22

I eget rum.

Peter 2019-02-22

Cellkontor då jag har koncentrationskrävande arbetsuppgifter, och samtidigt kan behöva göra snabba och oplanerade avstämningar via video/telefon. Den forskning som tas upp i artikeln är inte en systematisk sammanställning av studier av bästa möjliga kvalitet. Tvärsnittsstudier och studier utan jämförelsegrupper är vanligt förekommande, och de är inte lämpade för att svara på frågan om effekter. I dagsläget finns som bäst före–efter-mätningar på området, ofta med självrapporterade data. Och man bör då också särskilja om det är en flytt från cellkontor till aktivitetsbaserade kontor eller från kontorslandskap till aktivitetsbaserade kontor som avses. Före–efter-mätningarna tyder sammantaget, när det gäller flytt från cellkontor till aktivitetsbaserade kontor, på negativa effekter på prestationsförmåga, koncentration och samarbete inom arbetslag, men en bättre samhörighet och samarbete mellan arbetslag. Och att det inte går att säga något entydigt om effekter på hälsa. Kan tilläggas att ovan företrädesvis avser svenska studier av flytt inom myndighet, kommun och högskola. Vidare verkar det spela in vilka arbetsuppgifter man har; chefer, samordnare och de som har mycket möten och social interaktion trivs bättre, medan de som har koncentrationskrävande arbete, stora kvantitativa krav och många telefonsamtal trivs sämre. Men kanske viktigast av allt – personer med funktionsvariation får det ofta svårare att fungera i aktivitetsbaserade kontor (samtidigt som man kan tycka att det är dessa personers behov som arbetsgivarna borde utgå från). Sedan är det många som framhåller att avsaknaden av positiva effekter på prestation beror på att man använder kontoren på fel sätt, och inte byter plats tillräckligt ofta. Men forskningen tyder även på att avsaknaden av platsbyten beror på att man har arbetsuppgifter som inte föranleder några platsbyten. Om jag ska sitta fokuserat med en och samma arbetsuppgift en hel dag, blir det kontraproduktivt att byta plats hela tiden. Som sagt brist på studier av hög kvalitet, men de resultat som trots allt finns – och även avsaknaden av sådana – gör det ganska förvånande att så många arbetsplatser med koncentrationskrävande arbete (som t.ex. myndigheter) ställer om till aktivitetsbaserat, därtill ofta mot stora delar av personalens vilja.

Malin 2019-02-22

Landskap! Har alltid suttit i landskap men sitter på nya jobbet i eget kontor och gillar det inte. Då kan jag lika gärna sitta hemma ensam. Dessutom tycker jag det blir mer ineffektivt eftersom samtalen blir längre när man står i någons kontor jämfört med vid någons skrivbord i landskap.

Gisela 2019-02-21

I eget rum. Funkar bäst, gärna med en dörr som går inåt, då kan den stå på glänt när jag är tillgänglig för spontan kontakt. Går dörren ut i korridoren kan den ju vara lite vägen, då har jag den mer än nödvändigt stängd och jag kan inte signalera med dörren om jag vill vara ifred eller "välkommen in".

Helene 2019-02-21

Eget kontorsrum för att slippa störas och kunna ha sitt kryp in med sina grejer.

Lena 2019-02-21

Jag är störningskänslig efter en utbrändhetstripp. Jag rycker inte heller om att någon överhör när jag pratar i telefon. Detta gör att jag vill ha ett eget rum. Jag vill absolut inte sitta i landskap och vägrar blankt att sitta i aktivitetsbaserat kontorslandskap. Jag har valt bort att söka tjänster där jag vet att de har aktivitetsbaserat.

Karin 2019-02-21

Det är socialt med öppna kontor men det är mycket störmoment och ska något läsas eller behövs tankearbete funkar eget rum bäst för mig.

Professor 2019-02-21

Öppna kontorsytor leder till minskad och mindre effektiv kommunikation: https://twitter.com/Science_Academy/status/1093758324565135361

Astrid 2019-02-21

jag vill helst ha min eget kontor där jag kan stänga dörren om mig.
Kommentera