Frågor & svar
Nyheter

Helena 2019-02-25

I mitt yrke skulle det inte fungera med ett flexibelt kontor. På sjukhus är det inte pappersfritt samt att många samtal rör känslig patientinformation. För vissa yrken fungerar kanske flexibla kontor men de är nog endast ett fåtal.