Frågor & svar
Nyheter

Birgitta Johansson 2019-09-30

Nej. Tudelat problem. Vården har inte de pengar för att skicka oss på kurser. Utbudet på kurser är begränsat och mycket dyra.