Frågor & svar
Nyheter

Frida 2019-09-27

Ja. Arbetas med kollektiv kompetensutveckling på arbetsplatsen och det ses positivt på egna initiativ.