Frågor & svar
Nyheter

Lasse 2019-09-26

Självklart. Som akademiker och naturvetare ser jag det som en del av mitt eget ansvar att löpande hålla mig uppdaterad med nyheter inom mitt område, att ha en relevant och ändamålsenlig, egen omvärldsbevakning och aktivt lära mig nya saker.