Frågor & svar
Nyheter

Sachiko Arvelius 2019-04-26

Vi föräldrar är båda fysiker (dr.) och vi brukar prata och diskutera med barn om, icke blott fysik utan även andra ämne såsom klimat. De är mycket intresserad av naturvetenskapliga saker och våra äldsta går spetsutbildning i NO och matte. Bara att skapa miljö för att barn blir intresserad av naturvetenskapliga ämne.