Frågor & svar
Nyheter

Åsa 2019-01-31

Lönen! När jag gick från forskning till landsting blev det en chock att se hur lågt naturvetare värderas i förhållande till deras ansvar och bidrag i verksamheten. Löneutvecklingen just i vårt landsting (Region Skåne) är i princip obefintlig.