Frågor & svar
Nyheter

Kari 2019-01-12

Psykisk arbetsmiljö tycker jag är den viktigaste frågan. Att arbetet inte blir ohållbart i stress och förväntningar, och att det finns tillräckligt med personal för att arbetet ska kunna utföras inom givna ramar. Att obetald övertid inte blir en tyst norm.