Frågor & svar
Nyheter

Lena 2019-01-23

Lönen. Facket måste arbeta med att komma tillrätta med den orättvisa lönesättningen där erfarna naturvetares löner är låga i jämförelse med nyanställdas. Det skapar missnöje på arbetsplatserna när nya och oerfarna arbetstagare får tusentals kronor högre lön än de som stannat kvar och jobbat länge hos samma arbetsgivare. Det måste införas någon form av lönetrappa förutom de årliga (och totalt meningslösa) lönesamtalen i vilka det inte finns något att förhandla om i realiteten då arbetsgivaren redan bestämt den summa som ska delas ut till personalen. Med denna summa uppgraderas löntagna på samma sätt med följd att de som jobbat länge för varje år halkar efter nyanställda som får en högre ingångslön.