Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna besöker Region Östergötland för dialog om patientfokus och medarbetarutveckling

I dag besöker Naturvetarna Region Östergötland och Universitetssjukhuset i Linköping. Naturvetarna träffar medlemmar, besöker Diagnostikcentrum och för dialog med regionen om att ett ökat patientfokus fordrar ett ökat medarbetarfokus med rimliga löner, god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling.

Publicerad:

- Med ökad digitalisering och nya biologiska verktyg kan vården förbättras – det kommer att i framtiden gå att ställa säkrare diagnoser och skräddarsy behandlingarna för varje patient, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna och projektledare för förbundets satsning på hälso- och sjukvård.

- Men för att det ska bli möjligt krävs en annorlunda personalpolitik som inkluderar och omfattar alla professioner inom vården - inte minst naturvetare som många gånger har specialistfunktioner och gör avgörande insatser som inte alltid syns.

10 000 naturvetare inom vården. Inom svensk hälso- och sjukvård är cirka 10 000 naturvetare verksamma. De arbetar bland annat som biomedicinska analytiker, sjukhusfysiker, cytodiagnostiker eller dietister. I framtiden kommer fler naturvetare att arbeta i sektorn.

En majoritet av Naturvetarnas medlemmar arbetar i de kliniska labben, där många av de nya arbetssätten att bedriva vård och ge behandling utvecklas. Genetisk screening, dataanalys, automatisering och ständigt uppkopplade patienter är bara några exempel.

Kompetensutveckling och forskning på arbetstid. Naturvetares kompetens tas inte tillvara på ett optimalt sätt. Om svensk hälso- och sjukvård vill dra fördel av alla de möjligheter som digitaliseringen ger, krävs ett annat synsätt hos arbetsgivarna. Region Östergötland har till exempel skapat en struktur som möjliggör kompetensutveckling och forskning på arbetstid för all hälso- och sjukvårdspersonal.

- Bättre villkor för kompetensutveckling, karriärutveckling och lön leder i sin tur till en högre kvalitet i hälso- och sjukvården. Naturvetare skapar framtidens hälso- och sjukvård, säger Marita Teräs.

Universitetssjukhuset i Linköping. Vid sitt besök i dag på Universitetssjukhuset i Linköping träffar Naturvetarna medlemmar på deras arbetsplatser. Naturvetarna bjuder också till ett lunchseminarium om förbundets arbete för naturvetare inom hälso- och sjukvården.

Lunchseminariet är kl 12.00-13.00 i rum Vättern, plan 14 i sjukhusets huvudblock. Media är välkommen att deltaga vid seminariet.

Naturvetarnas satsning på hälso- och sjukvård. I sin satsning på hälso- och sjukvårdssektorn för att synliggöra vikten av naturvetares kompetens besöker Naturvetarna landets regioner. Förbundet för dialog med medlemmar (naturvetare), arbetsgivare och verksamhetsföreträdare samt regionpolitiker.

I filmen Så tar naturvetare fajten mot cancer berättar Naturvetarna om hur naturvetare i olika professioner är med och skapar framtidens hälso- och sjukvård: Så tar naturvetare fajten mot cancer

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera