Frågor & svar
Nyheter
Klara Rapp klipper bandet för Mille. I en cirkulär ekonomi får använt papper ett nytt liv. I det här fallet som konstverk.

Naturvetarna lanserar Mille – ett system för miljöledning

Vilka om inte Naturvetarna ska ta täten i arbetet med hållbarhet? Nu sjösätter man ett system för miljöledning – kallat för Mille.

Publicerad:

Många naturvetare jobbar med frågor om hållbarhet i sin vardag. Och Naturvetarna påverkar politikerna inom ramen för Agenda 2030. Därför är det självklart för Naturvetarna att införa ett miljöledningssystem – Mille.

– Invigningen skedde under festliga former, där vi med fakta, känsla, lust och glädje visar vad hållbarhet innebär. För att lyckas är det viktigt att få med alla på tåget, säger Klara Rapp, projektledare för Mille.

Lever som vi lär

För Naturvetarna är hållbarhet en hjärtefråga, där förbundet går före och visar att det är möjligt.
– Vi vill leva som vi lär. Det bygger på ständiga förbättringar, utifrån uppsatta mål och utvärderingar. Klimatbokslutet blir ett viktigt underlag i det arbetet.

Vad kan det handla om konkret?

– Tanken är att vända på varenda sten och kartlägga hela vår miljöbelastning, där klimatet är en del. Det handlar om allt från resande till förbrukning av papper och hantering av kemikalier och avfall.

För Klara Rapp är det viktigt att hålla Mille levande och vara en självklar del i allt som görs. Men det finns inga entydiga svar på alla frågor.

– Därför skapar vi något som kan liknas vid en experimentverkstad, där vi testar nya saker. Hur mycket el kan man till exempel spara på att gå till grannen på kontoret i stället för att mejla?

Hälsan vinner

I det ligger dessutom en hälsovinst och att man träffas öga mot öga, vilket är positivt för arbetsmiljön. Hon funderar också på att införa system där vatten från handfatet återanvänds i toalettspolningen.

– Allt är möjligt, men vi vet inte alltid vad som är mest hållbart. Det ska vi ta reda på i vår experimentverkstad, säger hon övertygande.

Den kunskap som Naturvetarna tar fram ska inte stanna där.

– Vi kommer att berätta vad vi gör och tipsa på lösningar, som gör både verksamheten och medarbetarna mer hållbara.

För att få kraft i det arbetet vill hon få in frågor om hållbarhet i avtalsförhandlingarna.

– Om vi också får med arbetsgivarna på tåget skulle det snabba på arbetet med gröna frågor ute på arbetsplatserna

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Lars-Erik Liljebäck 2020-01-10

Hej och tack för viktig synpunkt. Ännu så länge är maten inte med i Mille, mer än att det ska vara närproducerat och helst ekologiskt. Vi jobbar med ständiga förbättringar, där maten är en viktig del. Håll utkik i våra kanaler hur vi arbetar vidare med detta.

Pernilla Norberg 2019-12-20

Låter jätteintressant! Vill gärna höra en uppföljning om Mille och experimentverkstaden framgent. Har kosten någon plats i Mille? Växtbaserad kost har ju visat sig vara hållbar på många plan som socialt (hälsa), ekonomiskt, miljö och klimat.

Lars-Erik Liljebäck 2019-12-20

Hej och tack för kommentar. Med hållbarhet menar vi social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom ramen för FN:s 17 hållbarhetsmål. Det ligger till grund för Mille - vårt nya miljöledningssystem, med fokus just på miljö, där klimatet är en del. Lars-Erik Liljebäck Chefredaktör

Eva Grundelius 2019-12-19

Skulle vilja veta mer. Hur definierar ni "hållbarhet"? Och sätter ni likhetstecken mellan att minska miljöbelastningen och att samhället blir hållbart?
Kommentera