Frågor & svar
Nyheter

Lars-Erik Liljebäck 2020-01-10

Hej och tack för viktig synpunkt. Ännu så länge är maten inte med i Mille, mer än att det ska vara närproducerat och helst ekologiskt. Vi jobbar med ständiga förbättringar, där maten är en viktig del. Håll utkik i våra kanaler hur vi arbetar vidare med detta.