Frågor & svar
Nyheter

Lars-Erik Liljebäck 2019-12-20

Hej och tack för kommentar. Med hållbarhet menar vi social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom ramen för FN:s 17 hållbarhetsmål. Det ligger till grund för Mille - vårt nya miljöledningssystem, med fokus just på miljö, där klimatet är en del. Lars-Erik Liljebäck Chefredaktör