Frågor & svar
Nyheter

Jobba för klimatet i stället för att strejka

Naturvetarna delar Friday for futures oro för klimatet. Men att strejka räcker inte. Det behöver göras mer. Ewa Lavett, ledamot i Naturvetarnas förbundsstyrelse, klargör förbundets syn på klimatstrejken och hur klimatarbetet ska snabbas på.

Publicerad:

Kommentarer

Petra 2019-09-29

Håller med båda ovanstående. Det är två helt olika saker dvs att demonstrera för att visa beslutsfattare att de behöver ta de obekväma beslut som krävs för att vi ska hålla oss till 1,5 graders temperaturökning och att använda/utveckla teknik för att hantera klimatkrisen. Det ena utesluter inte det andra. Tråkigt av facket att inte kunna förstå skillnaderna och stödja medlemmarna i sitt engagemang för att möjliggöra en dräglig framtid.

Viktor 2019-09-27

Håller med ovanstående. Fegt av förbundet att inte stå upp för detta historiska event som möjligen kan ge mer effekt än att jobba ett par timmar (som vi gör varje dag). Patetiskt att tro hänvisning till policys underlättar vårt framtida arbete med dessa frågor.

Daniel 2019-09-27

Svagt! Många av oss medlemmar jobbar intensivt med dessa frågor i vårt dagliga arbete och även i vårt privata liv. Här hade jag önskat mer stöd från ett fackförbund med namnet Naturvetarna! Ovanstående gav inte något stöd över huvud taget... Att hänvisa till arbete med policys mot politiker är ett mycket vagt svar. Efterfrågar konkreta åtgärder och stöd i vårt arbete!
Kommentera