Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna yrkar på 3 procent i lönehöjningar

Nu har startskottet gått för avtalsrörelsen 2020. Strax före jul växlade Naturvetarna yrkanden med Innovations- och kemiföretagen, Ikem, och Gröna arbetsgivarna när det gäller skogsavtalet. I slutet av januari drar förhandlingarna igång.

Publicerad: Uppdaterad:

– Vi lägger fokus på god arbetsmiljö för våra medlemmar, lokalt hållbarhetsarbete och att få den lokala lönebildningsprocessen att fungera som det är tänkt, säger Roma Uddin, förhandlingschef för privat sektor på Naturvetarna.

Tillsammans med Sveriges ingenjörer yrkar man på en ettårig avtalsperiod med ett utrymme för lönehöjningar på 3 procent. Det ligger i linje med den avtalsplattsform som facken inom industrin, där Sveriges ingenjörer ingår, har kommit överens om.

Inte helt oväntat tycker arbetsgivarna inom Ikem att nivån är för hög. De vill växla ner löneökningarna i ett läge där de menar att konjunkturen mattas av. 

Lön efter prestation

I båda avtalen gäller att lönerna ska vara individuella och differentierade, liksom att lönen sätts i relation till uppnådda resultat. Det ska vara tydligt vad som påverkar medarbetarnas löneutveckling.

När det gäller delpension/flexpension vill Naturvetarna och Sveriges ingenjörer att ytterligare avsättningar ska göras till systemen för arbetstidsförkortning. Det har parterna tidigare träffat överenskommelser om. Hur stora avsättningarna ska vara preciseras i kommande förhandlingar.

Vabba med lön

Jämställdhet har en särskild punkt i båda avtalen. För föräldralediga som återgår i tjänst ska man göra en handlingsplan så att den föräldraledige inte missgynnas i sin löne- och karriärutveckling.
Naturvetarna och Sveriges ingenjörer lägger också ett yrkande om utfyllnad av tillfällig föräldraförsäkring. Det skulle innebära att en löneutfyllnad till 90 procent ska utgå vid vård av sjukt barn med fem dagar per kalenderår och anställd.

– Det finns redan idag en liknande förmån i det statliga villkorsavtalet som ger rätt till uppfyllnad upp till tio dagar per år. För Naturvetarna är det viktigt att det är individerna som avgör vem som stannar hemma och vabbar, inte plånboken.

Höj kompetensen

Det finns också ett yrkande om att kompetensutvecklingsavtalet ska ses över, för att få arbetsgivarna att arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling på lokal nivå.

Där är Ikem med på noterna.

– Kompetensförsörjningen är en av industrins största utmaningar, det är vi och facken överens om. Vi behöver i de kommande förhandlingarna ändra våra avtal så att de underlättar företagens möjlighet att rekrytera medarbetare och utveckla deras kompetens, säger Jonas Hagelqvist, vd för Ikem.

De nuvarande avtalen löper ut 31 mars, och det nya börjar gälla den 1 april om allt går enligt planen.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör