Frågor & svar
Nyheter

Gör det möjligt att kombinera kliniskt arbete och forskning

Äntligen är en Life science-strategi plats. Naturvetarna föreslår två konkreta åtgärder som skulle ge forskningen inom hälso- och sjukvården en rejäl skjuts framåt.

Publicerad:

Precis innan vi alla bröt upp för en lång julledighet kom regeringens efterlängtade Life science-strategi. Ett av de viktigaste budskapen handlar om att integrera forskning och innovation i vården.
Nu behöver regeringen gå från ord till handling. Naturvetarna föreslår två konkreta åtgärder som skulle ge forskningen inom hälso- och sjukvården en rejäl skjuts framåt.

Ge fler chansen

1. Avsätt nationella medel som gör det möjligt för alla medarbetare att delta i utbildning, forskning och utveckling. Idag finns bara nationella medel för en av vårdens professioner. Det är otidsenligt.
2. Ställ tydliga krav på att arbetet i vården organiseras så att det är möjligt att kombinera kliniskt arbete med forskning, och också följa upp hur regionerna arbetar med detta.

Precisionsmedicin

Naturvetarna organiserar många av de 10 000 naturvetare som idag arbetar inom hälso- och sjukvården. Naturvetare är ofta forskarutbildade och har viktiga roller för att utveckla diagnostiken och implementera precisionsmedicinen i vården.
- Våra medlemmar inom hälso- och sjukvården vittnar om bristande möjligheter att delta i kompetensutveckling och klinisk forskning. De strukturella problemen handlar om brist på pengar, tid och att de sällan erbjuds möjlighet att delta på utvecklingsdagar inom sitt område, säger Naturvetarnas utredare Marita Teräs.

Må bra på jobbet

Inom fackförbundet Naturvetarna finns många professioner inom vården. Biomedicinska analytiker, bioinformatiker, molekylär- och mikrobiologer, dietister, sjukhusfysiker, sjukhusgenetiker och sjukhuskemister är några viktiga grupper. I en särskild satsning lyfter Naturvetarna medarbetarna inom vården.
– Det handlar om patientsäkerhet. Om inte medarbetarna mår bra och får erkännande för sina insatser drabbas patienterna. Lika viktigt är att kunna växa i jobbet med kompetensutveckling, säger Marita Teräs.

Kommentarer

Kommentera