Frågor & svar
Nyheter

Henric W 2019-01-10

För mycket tid/pengar läggs från fackets sida på att sklcka ut reklamerbjudanden om allt ifrån bolån till resor. Viktigaste fråga: Ta fram en kompetens-fond som medlemmar kan söka medel ur för att finansiera egen kompetensutveckling