Frågor & svar
Nyheter

8,6 procent

Så mycket ökade lönerna för naturvetare som bytte jobb mellan åren 2017 och 2018.

Nästan var femte av Naturvetarnas drygt 29 000 yrkesverksamma medlemmar bytte arbete under förra året. Flertalet av dem har en ny yrkestitel och jobbar kvar inom samma sektor.

Det lönar sig bäst för dem som arbetar inom hälso- och sjukvård att byta jobb. De höjde sina löner med i genomsnitt 11,7 procent. I botten på den listan ligger IT-branschen. För naturvetare som bytte jobb där hamnar löneökningarna på 5,9 procent.

Löneracets vinnare är naturvetare som har bytt arbete och blivit enhetschefer och avdelningschefer. De har ökat sina löner med i genomsnitt 16,3 respektive 15,6 procent.

De som bytte arbetsgivare, men inte yrke, höjde sina löner med i genomsnitt 7,7 procent. För dietister och biomedicinska analytiker lönar det sig något bättre att byta jobb, med höjningar på 10,2 procent respektive 8 procent.

Naturvetare som stannade kvar på sin arbetsplats och har samma arbete fick i genomsnitt 3,5 procent mer i plånboken under aktuell period. Skillnader mellan branscher är små, där life science utmärker sig med toppsiffran 4,1 procent. Trädgård och utemiljö hittar vi i botten med 2,9 procent. Medianlönen för samtliga naturvetare är 38 250 kronor per månad.

Det är en fördel att vara ung om man vill klättra snabbt i löneligan. Naturvetare under 30 år som bytte jobb höjde sina löner med 11,6 procent i genomsnitt. Motsvarande siffra för dem som inte bytte jobb är 5,5 procent.

Könet har marginell betydelse sett till lönehöjningar. Kvinnor som bytt jobb har ett litet försprång gentemot männen i samma situation. De kvinnorna fick 9 procent mer i plånboken, medan männen fick nöja sig med 7,9 procent.

Lönespridningen varierar mellan olika branscher och är ett mått på möjligheterna att göra lönekarriär. Hög lönespridning hittar vi inom life science, där nittionde percentilen är mer än dubbelt så stor som tionde percentilen. Inom miljö, hälsoskydd och naturvård är lönerna betydligt mer sammanpressade. Den tiondel som ligger högst tjänar 60 procent mer än tiondelen i botten.

Källa: Naturvetarnas lönestatistik 2018

Senast uppdaterad: