Frågor & svar
Nyheter

"Tillsammans kommer vi långt!"

Studentrådet jobbar för att ni medlemmar ska få ut maximal medlemsnytta. Efter överlämningen från den tidigare styrelsen siktar de högt och är redo att jobba hårt. 

Publicerad:

Lovisa Wilhelmsson är ordförande i Naturvetarnas studentråds styrelse 2019. Hon berättar:

"Den 19-20 januari var Naturvetarnas studentråd styrelse på en kryssningskonferens, för en överlämning av arbetet från den förra styrelsen. Vi lärde känna varandra, satte oss in i styrelsearbetet och brain-stormade fram en aktivitetsplanering utifrån den verksamhetsplan som antogs på studentkongressen den 24-25 november.

Det var många skratt och mycket pepp i luften dessa dagar - den nya styrelsen är verkligen taggad att ta sig an uppdraget att kämpa för att våra studentmedlemmar ska ha en så bra studietid och framtid som möjligt!

Helgen den 16-17 februari var det dags för styrelsen första ”riktiga” styrelsemöte på Naturvetarnas kansli i Nacka. Där klubbades den sammanställda aktivitetsplanen igenom och verksamhetsmålen blev fastslagna. Målen är inte enkla att uppnå, men styrelsen siktar högt – vi är inte rädda för utmaningar!

Målen för verksamheten 2019 är att:

  1. Knäcka koden!
  2. Göra facket coolt!
  3. Nå gemensam framgång! 

Vi finns för er - våra medlemmar - och att för att ni ska känna det så behöver vi >knäcka koden<.

Hur når vi er bäst? På vilket sätt kan vi jobba för att ni ska känna att ni får ut maximal medlemsnytta. Hur kan vi engagera fler i studentrådets verksamhet?

Som ni märker är uppdragen inte lätta, men vi är övertygade om att så länge vi samarbetar kan vi uppnå målen. Ju fler vi är desto bättre. Eller som Leila Hussein i styrelsen uttryckte det: ”If you want to run fast, go alone. If you want to run far, go together”.

Med mod och målmedvetenhet axlar Naturvetarnas studentråds styrelse 2019 års utmaningar. Vi vill se att ni är med oss!"