Frågor & svar
Nyheter

Vi tar tempen på djursjukhusen

Hur mår veterinärerna och djursjukskötarna på jobbet? Det håller Naturvetarna på att ta reda på nu.

Publicerad:

Alla de som arbetar inom den privata djursjukvården har fått en enkät i sin inbox, med frågor om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

En tidigare undersökning visar att åtta av tio tyckte att arbetsbelastningen var hög eller mycket hög.

– Nu vill vi veta om arbetsmiljön har blivit bättre, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Hot och våld

Han har fått signaler från främst veterinärer att många har en tuff arbetssituation med mycket övertid.

– Sjukskrivningar är ett mått på hur medarbetarna mår. Nytt för i år är att vi också ställer en fråga om hot och våld, som kan förekomma på sina håll.

Kristofer Jervinge menar att det finns utmaningar i branschen.

– I den förra undersökningen, som genomfördes för tre år sedan såg vi att det fungerade bättre på djursjukhus där det finns en tydlig rollfördelning mellan professionerna, och att samarbetet dem emellan fungerar.

Engagera medarbetarna

Han menar att organisatoriska problem borde gå att rätta till.

– Mycket kan man lösa genom att involvera medarbetarna via det lokala facket på arbetsplatsen. Alla tjänar på en bra arbetsmiljö. Delaktighet skapar engagemang, säger Kristofer Jervinge övertygande.

Han hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten. En påminnelse skickas ut i morgon till dem som ännu inte har svarat. En rapport med resultat från enkäten kommer att presenteras före sommaren.

Varför gör Naturvetarna detta?

– Det är naturligt led i den fackliga service som Naturvetarna erbjuder medlemmar i Veterinärförbundet. Ju mer vi vet om veterinärernas och djursjukskötarnas arbetsmiljö desto bättre service kan vi ge dem.

Palle Liljebäck

chefredaktör