Frågor & svar
Nyheter

Att leda sig själv och andra i en osäker tid

Fånga möjligheterna i stället för att fokusera på vad viruset tar ifrån oss. Det är ledarskapskonsulten Malcolm Larris tips i den digitala tid vi lever i nu.

Publicerad:

I tider av osäkerhet när ingenting är som det brukar vara är det lätt att bli uppgiven. Man tappar fokus och ser hinder i stället för möjligheter. Det kan nog många känna igen sig i när coronapandemin förändrar vår vardag i grunden. Event ställs in och möten blir inte av.

Men det är ingen framgångsrik strategi.

– Nu är det viktigare än någonsin att hålla humöret uppe och röra sig i den riktning man har valt. Men var beredd på att ta en annan väg än den du planerade. Håll ögonen på horisonten och fastna inte i kortsiktiga hinder, säger Malcolm Larri.

Snabbfotad

Han har coachat ledare och medarbetare under tjugo år i konsten att leda sig själv och andra. På Naturvetarnas digitala seminarium för kanslipersonalen talade Malcolm om styrkan i att snabbt kunna anpassa sig när de yttre förutsättningarna ändras. På många sätt handlar det om att navigera i ett nytt landskap.

– Nu när digitaliseringen tar fart på allvar är förmågan att kunna leda sig själv en nyckel. Det handlar om att vara snabbfotad och snabbt ställa om, och inte att ställa in.

Malcolm använder begreppet resiliens för att beskriva situationen. På samma sätt som ekologiska system ska vara robusta och anpassa sig till förändringar behöver även människor och organisationer vara resilienta.

– I stället för att tänka på vad viruset tar ifrån oss gäller det att fånga möjligheterna. De som gör det snabbt får ett försprång till konkurrenterna.

Fokus på rätt saker

Hans tips är att fokusera på det man kan kontrollera och förhålla sig till sådant man inte kan kontrollera. Det menar han är ett bra sätt att hantera osäkerhet och stress. Stressnivån sjunker och du kan agera i stället för att drabbas av handlingsförlamning.

– Även om det kan kännas obekvämt måste man höja sin nivå i det osäkra läge som råder. När kunder och medlemmar upplever stress är de mer krävande. Det kan till exempel handla om att ge snabb service.

En ny teknologi ändrar inte en organisations värden, utan är bara ett nytt sätt att leverera värdena. Det kan handla om att ersätta eller komplettera telefonen med en chat i kontakten med medlemmarna.

Digital fika

Att jobba digitalt har sina utmaningar.

– Risken finns att man inte får hela bilden. I korridorsnacket och under spontana möten vid kaffeapparaten utbyts mycket information. Många saknar kollegorna och känner sig ensamma.

Därför rekommenderar Malcolm att ha digitala lunchmöten och fika där man pratar om annat än arbete.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera