Frågor & svar
Nyheter

Lisbeth Svensson 2020-02-21

Superbra med VAB-tillägg! Men borde gälla även för kommun- och regionanställda. Och gälla längre än fem-tio dagar. Borde finnas något vid långtidsvab också. Men man får ju börja någonstans.