Frågor & svar
Nyheter

Avtalsrörelsen skjuts upp

Coronaviruset och covid-19 sätter avtryck även i årets avtalsrörelse. Den 1 april skulle ett nytt avtal vara på plats inom industrin. Men nu har parterna kommit överens om att ajournera förhandlingarna till den 1 oktober.

Publicerad:

Coronaviruset och covid-19 sätter avtryck även i årets avtalsrörelse. Den 1 april skulle ett nytt avtal vara på plats inom industrin. Men nu har parterna kommit överens om att ajournera förhandlingarna till den 1 oktober, då de återupptas under ledning av de Opartiska ordförandes ledning.

Naturvetarnas avtal med IKEM och Skogsavtalet med Gröna arbetsgivarna kommer att följa den tidtabellen.

Vad händer fram till dess?

Nuvarande avtal prolongeras, som det heter på avtalsspråk. Avtalen kommer alltså att förlängas till den 31 oktober inom de avtalsområden som omfattas av detta.

Hur går det med årets lönehöjningar?

– Eftersom inget nytt avtal om löneökningsutrymme har träffats kommer det inte att kunna genomföras några lönerevisioner innan ett nytt avtal är pålats. Det kommer inte heller ske några förändringar i kollektivavtalen eller arbeten i några arbetsgrupper utan de nuvarande avtalen prolongeras.

Hur påverkas andra avtalsområden?

– Det här kommer att påverka Naturvetarnas avtalsförhandlingar inom andra sektorer och branscher. Det mesta talar för att det blir svårt att komma framåt som läget är i dag eftersom industrin sätter märket och är vägledande för övriga avtal på arbetsmarknaden.

Gäller det även allmänna villkor?

– Vi hoppas komma i mål med de frågor som rör allmänna villkor innan förhandlingarna ajourneras. Den närmaste tiden kommer vi att föra dialog med motparter och medparter om den fortsatta hanteringen.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera