Frågor & svar
Nyheter

Bra att regeringen vill stoppa utvisningen av talanger

Naturvetarna välkomnar att regeringen tillsätter en utredning om att motverka kompetensutvisningar. Uppdraget är bland annat att hitta åtgärder som lockar hit internationella talanger och få dem att stanna.

Publicerad:

Brist på kompetens är en flaskhals för många företag som vill växa. Kvalificerad arbetskraft från andra länder behövs för att svensk forskning och innovation ska behålla sin tätposition i världen. Sverige har inte råd att förlora talanger genom att utvisa dem på bräckliga grunder.

– Därför är det glädjande att regeringen vill göra något åt problemet och tillsätter en utredning. Den utbildning och forskning som bedrivs vid Sveriges högskolor och universitet är i hög grad internationell, säger Per Klingbjer förbundsdirektör Naturvetarna.

Konkurrensen hårdnar

Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm, är särskild utredare för arbetet. Hon ska bland annat lämna förslag på hur en ny grund för uppehållstillstånd för högkvalificerade personer i Sverige bör utformas.

Det framgår tydligt i direktiven att kompetensutvisningar ska motverkas Naturvetarna har även träffat internationaliseringsutredningen och Migrationsverkets generaldirektör i dessa frågor.

– Konkurrensen om forskare, studenter, experter och ekonomiska resurser är hård. Andra länder gör stora satsningar för att attrahera kompetens och investeringar. Det gör även Sverige, men vi gör mindre än många andra jämförbara länder, säger Per Klingbjer.

Hindren måste bort

Det vore synd om byråkratiska hinder, som långa handläggningstider och en föråldrad lagstiftning äventyrar Sverige som kunskapsnation.

– Det måste bli ett slut på kompetensutvisningar. Dagens system riskerar att leda till att Sveriges rykte som forskningsland försämras så att det blir svårt att locka talanger, säger Per Klingbjer.

Naturvetarna menar att en mer skyndsam hantering avseende uppehålls¬tillstånd för kvalificerad arbetskraft är nödvändig. Processen för ansökan om permanent uppehållstillstånd för dem som bedrivit forskarstudier behöver förenklas.

Kommentarer

Kommentera