Frågor & svar
Nyheter

Chefsfråga: Hur leder jag på distans?

I corona-tider är det många som jobbar hemma på min arbetsplats. Kan känna att det ställer andra krav på mig som chef. Hur ska jag tänka för att inte tappa tempo i gruppen?

Publicerad:

Egentligen är det inget nytt ledarskap som behövs, utan det handlar mer om att använda andra kanaler än vi är vana vid. Precis som annars är det viktigt att du är närvarande och tillgänglig. Behovet av återkoppling och tydlig kommunikation är lika stort som vanligt. Kanske det är ännu större nu när småpratet vid kaffeautomaten och andra möjligheter till social samvaro är borta. En del kan känna sig ensamma. Därför behövs även digitala fora för snack om annat än arbete.

Du behöver knappast vara orolig för att medarbetarna jobbar för lite. Risken för motsatsen är större. Alla vill göra det där lite extra. Därför är det viktigt att du klargör vad som förväntas och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras, liksom hur målen ska följas upp. Var vaksam på möjliga effekter av att någon jobbar för mycket.

Att kickstarta dagen med ett digitalt morgonmöte är ett bra tips. Se till att klargöra vem som leder mötet och vad syftet är. Mötet ska kännas behövligt och efterlängtat. Men tänk på att ju fler som är uppkopplade desto svårare att ha en dialog där alla deltar i samtalet.

Lägg också in enskilda avstämningar med medarbetarna. Låt samtalen fungera som vanligt där ni pratar om vad som går bra och mindre bra, kolla av målen och följ upp planen.

Att tekniken fungerar är A och O när man ska leda på distans. I dag finns det många plattformar man kan använda sig av. Välj en med kamera där man kan se varandra.

Se mötena som ett nödvändigt kitt för att hålla ihop avdelningen och hela organisationen, öka effektiviteten och för att alla ska trivs. Det är inte slöseri med värdefull arbetstid. Tvärtom är det väl investerad tid som ger mycket tillbaka.

Kommentarer

Kommentera