Frågor & svar
Nyheter
Ali Mirazimi är adjungerad professor på KI och biomedicinsk analytiker i botten.

”Det här löser vi”

Forskaren Ali Mirazimi på KI är optimist och räknar med att läkemedel mot Covid-19 är här inom några månader. Han var med redan under sars-epidemin 2003 och är specialiserad på olika typer av farliga virus.

Publicerad:

Flera mediciner mot corona fungerar i provrör, nu väntar man med spänning på resultat från de kliniska prövningarna.

Den adjungerande professorn i virologi Ali Mirazimi är säker på att något av de läkemedel som forskare världen över nu tar fram kommer att gå hela vägen. 

- Beroende på hur sjuk patienten är kan ett läkemedel fungera ensamt, alternativt några ihop, genom så kallad kombinationsterapi, säger han optimistiskt.

Teamwork globalt

På Karolinska institutet, KI, jobbar han tillsammans med forskare på andra universitet i hela världen med att ta fram ett läkemedel mot Covid-19. Kliniska prövningar pågår i Kina.

- APN01 (ACE2), som det här medlet heter, avväpnar viruset genom att binda till viruset, vilket gör att det inte kan binda till människans celler.

Andra läkemedel har andra verkningsmekanismer.

- Ett av dem stänger av viruset i tidiga skeden inne i cellen. Även det medlet prövas på människor i klinik nu. Intressant också med de läkemedel som bygger på antikroppar riktade mot viruset.

Ali Mirazimi förklarar att antikropparna antingen görs på labb eller utvinns från blod hos människor som har haft sjukdomen, men som nu är friska.

- De har börjat användas, men är förknippade med vissa komplikationer. 

Kan malariamedicin fungera?

- Vi hoppas få svar på det i de kliniska prövningar som är på gång. Fördelen med malariamedicin är att den är licensierad och finns att tillgå direkt utan tidskrävande ansökningsprocesser och godkännanden från myndigheter.

De nya medicinerna tar längre tid att få fram.

- Hur effektiva de är och om de har biverkningar kollar vi nu. I provrör är de ”outstanding”. Om de funkar i kroppen återstår att se.

Snabbt att kicka igång

Nästa utmaning kan bli att producera i tillräckligt stora volymer för att täcka behovet.

- Det går ändå ganska snabbt att kicka igång tillverkning. Det finns medicinföretag som står beredda. Däremot har nog toppen på sjukdomskurvan passerat när det finns tillräckligt med doser.

Ali Mirazimi, som började sin karriär vid smittskyddsinstitutet, är specialiserad på olika typer av farliga virus i sin forskning. Han har ägnat sig åt det sedan sars-epidemin 2003, som också är ett coronavirus. Ebola och andra patogena virus ingår i hans forskningsportfölj.

Vad skiljer sars från dagens coronavirus?

- De är väldigt lika i sin uppbyggnad, men skiljer sig på hur de sprider sig. De flesta som drabbades av sars blev jättesjuka, vilket gjorde att de kunde isoleras och smittspridningen stoppades.

Han förklarar att symptomen för Covid-19 varierar från milda till mycket svåra. 

- De som blev lindrigt sjuka förväxlade det med en vanlig förkylning och var ute bland folk och spred smitta. Mycket talar för att viruset är här för att stanna och att många blir sjuka.

Det är inte heller klart om den immunitet som byggs upp är tillfällig eller bestående.

- Man vet inte om den immunitet som byggs upp är varaktig. Våra erfarenheter från tidigare virusepidemier är att immuniteten kvarstår en tid. Men det finns ett fåtal virus som inte ger immunitet, ett sådant exempel är norovirus som orsakar magsjuka.

Vi gissar inte – vi litar på fakta

Många naturvetare jobbar med frågor som är kopplade till coronaviruset. Läs om dem som analyserar prover, kartlägger smittläget och utvecklar nya vacciner.

Hjältar på coronalabbet En disputerad mikrobiologen och en biomedicinsk analytiker ser till att allt fungerar på labb.

Coronavaccin är här inom två år Möte en av de forskare som jobbar för att ta fram nya vacciner mot coronavirus. 

Eftertraktade studenter - inte bara i coronatider Ett år kvar innan de blir leg. biomedicinska analytiker, men är beredda att rycka in redan nu om det behövs.

Corona-testerna växlas upp Tack vare en robot på KI och reagens från Kina kan betydligt fler testas för coronavirus.

Som att lägga pussel Att följa smittspridningen och göra prognoser över hur smittspridningen kan komma att utvecklas är som att lägga pussel.

Tom räknar på smittspridning I augusti kan vi blåsa faran över och i maj är trycket som störst i sjukvården. Det är ett troligt scenario, enligt matematikern Tom Britton.

Flera universitet tillverkar handsprit som är en bristvara i sjukvården. I normala fall tar det tid att få alla tillstånd på plats för att tillverka handsprit. Men nu var det en snabb process.

"Det här löser vi". Forskaren Ali Mirazimi är optimist och räknar med att läkemedel mot Covid-19 är här inom några månader.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera