Frågor & svar
Nyheter

Digital lönekurs ger Isabelle och Örjan råg i ryggen

Att gå online-kurser har sina fördelar. I ljuset av coronapandemin är Naturvetarnas fackliga utbildningar numera digitala. Vi gjorde ett nedslag på kursen om löneprocessen, som pågick under en halvdag i juni.

Publicerad:

– Det fungerade bra, alltid spännande att träffa naturvetare med olika bakgrunder. Jag gillar att kursen ges digitalt, bland annat för att slippa resor. Men också för att man kan zooma ut om det är något som inte berör mig, säger jägmästaren Örjan Grönlund.

Å andra sidan spetsar den nya ordföranden för akademikerföreningen på Skogforsk öronen när det är något särskilt viktigt, som att facket har en stark ställning på arbetsplatsen.

Även miljökonsulten Isabelle Bask uppskattar utbildning online.

– Jag reser mycket i tjänsten på konsultbolaget Niras, så det är en fördel att kunna sitta hemma. Givande med diskussionerna och möjligheten att nätverka, i alla fall i liten skala.

Hon har varit ordförande för den lokala fackklubben på Niras under flera år.

Vad tar du med dig från kursen?

– Vi fick bra tips om hur man ska lägga upp ett lönesamtal. I det ligger att använda rätt ord för att nå sina mål, säger Isabelle.

Örjan, som till vardags forskar om skogsbrukets naturvård, känner sig stärkt i sin roll som facklig ordförande.

– Det är svårt att mäta resultat i en forskningsorganisation. Tanken är att alla ska ha lönesamtal, där mål sätts upp och följs upp på individnivå, enligt kollektivavtalet med Gröna arbetsgivarna. Men det sker i varierande grad.

På Niras, där sifferlösa avtal gäller i det centrala avtalet med Almega, har det tidigare varit lite si och så med det fackliga inflytandet över löneprocessen.

– I år hade vi ett bra samarbete fram till att coronaviruset avbröt processen. Vår roll är att se till allt går rätt till, där löneskillnader kan motiveras. Vi tittar på lönestrukturer, om det till exempel finns löneskillnader mellan kvinnor och män, säger Isabelle.

Hon berättar att arbetsgivaren har varit lyhörd och rättat till omotiverade löneskillnader mellan könen. Generellt har löneutvecklingen varit ganska bra de senaste åren.

– Utbildningen har gett mig råg i ryggen. Det känns också bra att ha Naturvetarna som stöd i kniviga frågor som dyker upp i vardagen.

Även på Skogforsk har förhandlingarna om löner skjutits upp i väntan på att de centrala förhandlingarna ska starta igen.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera