Frågor & svar
Nyheter

jane iassonidis 2020-11-17

Då skyddsjakter accepteras allför lättvindigt är det ytterst svårt att få en genetiskt livskraftig vargstam. De invandrade vargarna skjutsbort innan de ens hinner påbörja vandringen nedåt i landet för att hitta en partner. Alla på landsbygden är INTE emot varg men dessa får sällan komma till tals.