Frågor & svar
Nyheter

Catharina 2020-08-28

Hej, De tidsperspektiv som Preem skulle ställa om till icke-fossilfri är inte i linje med den tid vi har kvar enligt vetenskapen. essutom är det svårt att se varför de skulle behöva en avsvavlingsanläggning till biobränsle som ofta har ett lågt svavelinnehåll. Vi naturvetare borde hålla det på en högre nivå och enligt naturvetenskapliga förutsättningar och inte tyckande.