Frågor & svar
Nyheter

Peter 2020-08-28

Varför skulle en avsvavlingsanläggning behövas till biobränsle? Svenskt biobränsle har nästan inget svavelinnehåll. Vi naturvetare borde se igenom sådant. Dessutom är Preems omställning oklar, inte definierad och långt efter de mål som behövs.