Frågor & svar
Nyheter

Expertfrågan: Varför dröjer mitt lönesamtal?

Jag arbetar i en region och omfattas av kollektivavtal. Pandemin har gjort att mycket inte är som vanligt i år. Nu är jag tillbaka från semestern och kom på att jag inte har haft lönesamtal. Kan det bero på att förhandlingarna har flyttats fram till hösten?

Publicerad:

Det stämmer att de centrala förhandlingarna är framflyttade till hösten. På en del arbetsplatser hade man inte kommit igång med lönesamtalen och löneprocessen då Covid-19 pandemin slog till. Naturvetarna gick med på att pausa löneprocessen till hösten, bland annat för att cheferna inte kunde frigöra tid för lönesamtal. Pandemin krävde andra prioriteringar.

Men så är det inte överallt. Många arbetsplatser hann med hela processen innan pandemin. Har du inte haft lönesamtal tar du kontakt med din lokala företrädare och tar reda på hur det ligger till på din arbetsplats. Du kan också kontakta Naturvetarna om det inte finns lokala företrädare på din arbetsplats. 

Madeleine Warghusen

förhandlingschef/avdelningschef

Kommentarer

Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna 2020-09-01

Hej Lars och Bo, Naturvetarna bryr sig om alla medlemmar oavsett var de befinner sig i arbetslivet, något annat vore otänkbart. Jag förstår att du blir upprörd över att löneöversynen hos er har försenats, men vårens ansträngda läge i många regioner innebar en unik krishantering som krävde exceptionella åtgärder. Vad jag förstår har de flesta regioner ändå lyckats slutföra sina löneöversyner och efter en lugnare sommar finns det nu alla möjligheter att väcka frågan igen hos dig, om så ännu inte skett. Naturvetarna har satsat på tillsvidareavtal vilket underlättar i situationer som denna. Det finns nu alla möjligheter att avsluta löneöversynen även i er region. Lönerevisionsdatum enligt HÖK-T är den 1 april och i nuläget finns inga planer på att ändra revisionsdatum. Blivande pensionärer ska, precis som alla andra anställda, bedömas utifrån sin kompetens, dess ansvar och prestation. Ni är varmt välkomna att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning vid fler frågor om lönerevisionen. Vänliga hälsningar Madeleine Warghusen, förhandlingschef Naturvetarna

Bo 2020-09-01

Jag håller med Lars till 100%. Naturvetarna verkar inte speciellt intresserade av de medlemmar som närmar sig pensionen. Speciellt de offentliganställda. Dvs. vi som kommer upp i knappt 50% av slutlönen i pension, trots arbete till 67 års ålder. Kommunal tar ofta upp frågan. SACO bryr sig inte ett dugg.

Lars 2020-08-30

Eftersom jag ska gå i pension under 2021 kommer jag inte att få del av någon retroaktiv lönerevision när det är dags för utbetalning. Detta svarar min Sacoförening på jobbet. Det tycker jag är kränkande och stimulerar inte direkt till något större engagemang på arbetsplatsen.
Kommentera