Frågor & svar
Nyheter

Lars 2020-08-30

Eftersom jag ska gå i pension under 2021 kommer jag inte att få del av någon retroaktiv lönerevision när det är dags för utbetalning. Detta svarar min Sacoförening på jobbet. Det tycker jag är kränkande och stimulerar inte direkt till något större engagemang på arbetsplatsen.