Frågor & svar
Nyheter

Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna 2020-09-01

Hej Lars och Bo, Naturvetarna bryr sig om alla medlemmar oavsett var de befinner sig i arbetslivet, något annat vore otänkbart. Jag förstår att du blir upprörd över att löneöversynen hos er har försenats, men vårens ansträngda läge i många regioner innebar en unik krishantering som krävde exceptionella åtgärder. Vad jag förstår har de flesta regioner ändå lyckats slutföra sina löneöversyner och efter en lugnare sommar finns det nu alla möjligheter att väcka frågan igen hos dig, om så ännu inte skett. Naturvetarna har satsat på tillsvidareavtal vilket underlättar i situationer som denna. Det finns nu alla möjligheter att avsluta löneöversynen även i er region. Lönerevisionsdatum enligt HÖK-T är den 1 april och i nuläget finns inga planer på att ändra revisionsdatum. Blivande pensionärer ska, precis som alla andra anställda, bedömas utifrån sin kompetens, dess ansvar och prestation. Ni är varmt välkomna att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning vid fler frågor om lönerevisionen. Vänliga hälsningar Madeleine Warghusen, förhandlingschef Naturvetarna