Frågor & svar
Nyheter
Bild på en kaffekopp

Fråga en naturvetare: Bör vi (inte) dricka kaffe av hälsoskäl?

Kaffe innehåller viktiga antioxidanter, får man höra ibland. Lika ofta höjs varningens finger för kaffets skadliga verkan. Vad säger vetenskapen om
kaffets välgörande effekter och eventuella risker för hälsan?

Publicerad:

Det finns inga starka vetenskapliga belägg för att bryggkaffe har skadliga effekter på hälsan. Däremot visar interventionsstudier att kokkaffe höjer blodfetterna och skulle därmed kunna öka risken för vissa hjärtkärlsjukdomar, bland annat hjärtinfarkt och stroke. Kokkaffe innehåller diterpener som troligen ligger bakom höjningen av blodfetterna. Dessa ämnen fastnar i filtret vid bryggning av kaffe. Även espressokaffe kan innehålla måttliga mängder diterpener.

Koffeinet i kaffet påverkar vakenhet vilket gör att en del personer kan ha svårt för att somna om kaffe konsumeras på eftermiddagen eller kvällen. Koffeinet har i genomsnitt en halveringstid på cirka sex timmar, vilket innebär att sex timmar efter kaffeintag så finns hälften av koffeinet kvar i blodet och kan påverka sömnen negativt.

Nästan allt är dödligt vid hög dos. Likaså kaffe, men det skulle krävas bortåt 100 koppar kaffe för en dödlig förgiftning.

Det finns visst vetenskapligt underlag för att kaffekonsumtion eventuellt minskar risken för vissa sjukdomar, som till exempel diabetes, vissa cancerformer (framförallt levercancer) och hjärtkärlsjukdomar men mer forskning krävs för att fastställa om dessa samband utgör orsakssamband.

Besvarat av: Susanna Larsson, docent i epidemiologi vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet