Frågor & svar
Nyheter

Ulf B. Andersson 2020-03-31

Ren och skör politisk aktivism på myndigheten. Det är inte ohälsosamt att flyga och klimataktivism bör inte ligga på FHMs bord. Sådant bör utövas på fritiden. Våra myndigheter ägnar på tok för mycket tid till aktivism, i ställt för att sköta sakfrågorna...