Frågor & svar
Nyheter

Hantering av årets lokala lönerevision på statlig sektor

Coronaviruset har påverkat många områden i samhället. De statliga verksamheterna är berörda på olika sätt utifrån deras uppdrag och det har blivit uppenbart vilken avgörande roll som Saco-S medlemmar har för att klara samhället igenom denna krissituation.

Även årets omfattande avtalsrörelse på alla sektorer har påverkats av krisen. De avtal som skulle förhandlas under våren har blivit prolongerade till hösten och förhandlingarna har skjutits upp. Nu har de tidsbegränsade avtalen på statlig sektor också prolongerats med två månader, till den 30 november. De centrala avtalsförhandlingarna kommer därför att genomföras i november i stället för som planerat i september.

Saco-S har dock löneavtal och villkorsavtal som löper tillsvidare, RALS -T och Villkorsavtal-T. Ett av syftena med denna konstruktion är att lokal lönerevision ska kunna genomföras även om omvärlden kommer med oförutsägbara händelser och komplicerande omständigheter. Det är också den lokala verksamhetens ekonomiska utrymme som avgör löneökningsutrymmet eftersom avtalet inte innehåller något centralt angivet löneökningsutrymme.

Saco-S anser att det finns goda förutsättningar i tillsvidareavtalet att möta den svåra och osäkra situationen som samhället befinner sig i och på ett ansvarsfullt sätt hantera lönebildningen på statlig sektor. RALS-T-avtalet innehåller stora möjligheter för lokala parter att genomföra lönerevisioner utifrån den lokala verksamhetens behov. Det innebär att de lokala lönerevisionerna inte behöver vänta och årets löner för Saco-S medlemmar ska enligt RALS-T revideras den 1 oktober.

Även om Saco-S avtal innehåller möjligheter till flexibilitet och anpassningsbarhet på lokal nivå är den nuvarande situationen komplicerad och oförutsägbar.  Kontaktförbunden kommer att, i samarbete med Saco S styrelse, kommunicera och vägleda de lokala föreningarna om lämplig hantering utifrån varje given situation lokalt.

Senast uppdaterad: